על פי ספר יצירה האות שמייחדת את חודש אלול היא האות י. אותה נקודה זעירה, שממנה מתחיל הכל: כל אות ...