בהלת הבשר המעובד שאפפה אותנו בעת האחרונה, רק חידדה לי שאני לא אוותר על מעצמת החלבון הזו, אבל  הוא חייב ...