התערוכה מגנו של אכילס בגלריה פיינברג פרוג'קט מכילה יצירות חדשות של שי עיד אלוני, אשר עוסקות במושג המגן, דרך הדמות ...