איך אנחנו רואים בדיוק את מה שלא עובד? אולי אם נביט מזוית אחרת נראה משהו אחר? שילי פרלמן בטור אישי ...