מאת: אורנה שפטר, עו"ד, עו"ס ומגשרת.  מהם המקרים בהם זוגות שנפרדו ו/או התגרשו אחרי שקבלו פס"ד לגירושין, סיימו כבר את ...