קשישים רבים, עם כניסתם לגיל גבורות, מעדיפים לשהות לעתים במסגרות אשר הולמות את הגיל שלהם, ולמעשה מבקשים שלא להישאר לבד ...