מעשה בכדור אחד קטן ולבן ממנו פוחד כל העולם, כדור שילדת קש"ר אחת לא לקחה ובגלל זה קרה מה שקרה ...