"אני מנסה לפקוח עיניים, אבל זה צורב. אני מרגישה משהו זולג לתוך העין הימנית שלי, ומיד יודעת שזה דם. הדם ...