מטרת החיפוש הראשוני היא להיחשף למידע מחקרי רלוונטי. מתחילים בחיפוש רחב וכללי לאחר שמוצאים נושא מעניין ממקדים את חיפוש –  לעיתים ...