יעל דיין, פרופ' אווה אילוז... תתפרעו חופשי, מה אכפת לכם זה כנראה לא יקרה בקרוב ...