רק לאחר כמה שנות נישואים וארבע ילדים שחלקם כבר בגיל העשרה, מבינה רות ששליטת בעלה בה ובחייה איננה אהבה, אלא ...

תדמייני מצב בו אותה הקרקע הבטוחה שהלכת עלייה נשמטת לך מבין הרגליים ואת נופלת. כשאת סוף סוף פוגשת את הקרקע ...