אישה אירנית כותבת על המאבק לזכויות אדם, יאוש ותקווה בטהרן של היום. "חשוב שיהיה דיאלוג בין אירנים וישראלים, ואם את ...