"זוכרת את האשה היפה, את השיער הג'ינג'י, והמבט הזה שכולו עדינות וצניעות. הצלחת להיות כל הדברים הנפלאים האלו בלי לאבד ...