אנחנו מוצפים במידע מכל הכיוונים ובעידן הנוכחי קשה להבחין בין האמת לשקר ולהבדיל בין האותנטי לזיוף. התערוכה המקורית, "פייק ניוז", ...