הסוד של החצר הנשית והייחוד שלה הוא באופן הושטת היד. אנחנו פותחים דלת לעולם שצעירות רבות במצבי הדרה, מהקצוות של ...

"מתנועת נוער מקומית לתנועת נוער לאומית": תנועת הנוער לצעירים עם ובלי צרכים מיוחדים חוגגת 15 שנים של הובלת שינוי חברתי ...