להיות בעל עסק משמע לדאוג לכך שהוא יפעל בצורה שתניב רווחים תוך הקטנת ההוצאות ככל הניתן, ושמירה על גדילה של ...