הניצחון הזה הוא לא רק ניצחון של ילדה אחת קטנה, זה ניצחון של מדינה שלמה, זה ניצחון של כל הא.נשים ...