ילדות בנות גילה כבר לא נראות, מתנהגות או מתלבשות כמו ילדות וזה לא בגלל שהן פתאום התבגרו ברגע אחד והיא ...