יש בספר המון הומור, אבל מתוארת בו גם הרבה מאד אלימות. הוא מתאר חיים לצד קהילה שמתקיימת מאלכוהול אל מול ...