שדה האמנות מגלגל כספים רבים, אך נכון להיום אמנים שמוזמנים להציג בגלריות ובמוזיאונים לא זוכים לשכר עבור עבודתם ובדרך כלל ...