כלבים ודוורים מסרבים להיות אוייבים, או לפחות כלב אחד ודוורית אחת ...

"אני אאמץ כלב כשהגהינום יקפא או כשמשיח יופיע" זה מה שאמרתי לעצמי במשך שנים על שנים ומאז שיש לי ילדים ...