לדעתו של המרצה לכלכלה אילן ירון, החלתו של פיקוח על מה שנקרא בעגה המקצועית "מוצרים דומים" הוא נכון בהחלט. עוד ...

    עלות אלטרנטיבית (alternative cost) המכונה גם הוצאה אלטרנטיבית, הנה מונח המשמש בעת תכנון כלכלי. מונח זה בא לתאר ...

פונקציית הייצור (production function) הנה משוואה מתמטית המשמשת במיקרו כלכלה לתיאור הקשר בין הקלט במשוואה (גורמי יצור) לפלט במשוואה (מוצרים). ...

עודף יצרן הנו מונח כלכלי המבטא את רווחיו המשתנים שלך יצרן מסוים, זאת בהתאם להפרש שבין פדיון כולל הנוצר ממכירת ...