כאשר אומרים 'דפלציה' מתכוונים למצב של חוסר שיווי משקל כלכלי, מצב אשר מביא לירידה ברמת המחירים שהוא צמצום היקף אמצעי ...

ניהול ארגוני חשוב ביותר בעולם ניהול העסקים. הסיבה לכך פשוטה: על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר, מערכת גדולה ומסועפת ...

על מנת לספק את התנאים המיטביים לפלח גדול ככל האפשר של האוכלוסייה, מייחסת כלכלת רווחה חשיבות מרובה ליעילות כלכלית. כלכלת ...

שימור לקוחות הוא נושא רגיש וחשוב בכל ארגון, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בחברות תקשורת בשוק הישראלי. השוק שלנו ...

כאשר מדינה נמצאת במצב משבר, למשל בעת מלחמה או בעת אינפלציה, ייתכן ייצוב מחירים – כלומר, מדיניות שמירה על מחיר ...

צפו במצגת ולימדו מהו עודף היצרן ואת המונחים הקשורים לעודף היצרן. מהו עודף היצרן? – אילן ירון מרצה לכלכלה ופיננסים ...

המונח "ייצור המוני", כך מסביר אילן ירון מרצה לכלכלה, מדבר על ייצור של מוצר ספציפי בכמויות גדולות מאוד, וזאת מתוך ...

מטרתה של הגבלת היבוא, כך מסביר אילן ירון מרצה לכלכלה, היא הקטנה של היבוא והגברת התוצר המקומי, על מנת שזה ...

באתר "גלובס" פורסמה כתבה בנושא שוק הגז הביתי בעקבות ההחלטה שהתקבלה בוועדת הכלכלה וצפויה להשפיע על רוב האוכלוסייה. בכתבה זו ...

אילן ירון מרצה לכלכלה ולפיננסים מסביר ש"היד הנעלמה", היא ביטוי המהווה את לב ליבה של כלכלת השוק החופשית. מקור הביטוי ...