נושא האימהות המאוחרת מעסיק את הרופאים משני קצותיו: מחד, להביא לידיעת הנשים ידע אמין אודות הפריון שלהן, על מנת שלא ...