כאשר אנו רוכשים תמרי מג'הול אנו נתקלים במחירים שונים - לא תמיד כדאי להתלהב מהמחיר הנמוך מאחר שהוא נקבע לפי ...