לראשונה מודה פייסבוק שהשיטוט בה יכול להזיק למצב הנפשי של משתמשיה. מידע חלקי, פייק ניוז, מצג שווא - רוצים להיות ...