שירן לוי (מקבוצת הפיסבוק של חולי טרשת נפוצה) מציע לך לשים את עצמך בנעליים של חולה בטרשת על מנת שתוכל ...