עוד יום ועוד יום עובר ואת מרגישה שאת נמצאת בתוך מעגל, שיגרה הכל חוזר על עצמו ואין שום חדש. שכחת ...

העצמה ,כן העצמה … נראה לפעמים שאת נמצאת בצומת דרכים. ההרגשה הזו, מביאה אותך לתחושה מעורפלת לא מובנת, מה עושים ...