הייתי במופע המסרים של ד"ר שכנוע, ושוכנעתי בהחלט. ...