את אוהבת לקנות בגדים, מידי פעם קונה באופן לא מתוכנן דברים שאת לא צריכה, אבל בדרך כלל את בשליטה, לא ...