לכל סיר יש מכסה, אבל אלו של קופסאות הפלסטיק שאנחנו אוגרים כדי לארוז מזון הולכות לעיתים לאיבוד. רכזו את כלל ...