נורא קל להישאב לזוגיות, להשתנות ולשנות את כל מהלך חייך ברגע שבן זוג חדש נכנס לתמונה. היכן עובר הגבול בין ...

כשמפסיקים את הדיבור הפנימי שאומר שאנחנו לא אהובים, כי זה נקרא לשפוט ולהחליש את עצמנו. שיפוט זה לא יותר מסיפור ...