מה הם הפריטים הבאמת הכי חשובים בכל מלתחה, אלו שאנו לובשות כל הזמן ושאם הם לא במידה הנכונה ומותאמים בדיוק, ...