ההבנה היא שיכולים להתקיים סימפטומים גופניים ונפשיים כאחד לאורך זמן לאחר שקרתה הטראומה. טראומה מתארת חוויה שקשורה בתחושת חוסר ישע ...