זאת אינה רשימה שאם רק קוראים אותה, מתעוררים למחרת שונים. כפי שרבות מאיתנו יודעות שאי‑אפשר להסתפק רק בקריאת ספר על ...