לא המציאות היא שמעניקה משמעות לכל מה שקורה לנו, אלא הפרשנות שאנו נותנים לה; פרשנות הבאה לידי ביטוי בסיפורים שאנו ...