המשפחה שלכם היא מקור הכוח שלכם. אל תגידו "יום אחד נתפנה אליהם", מי שאין לו זמן למשפחה, כשיהיה לו זמן ...