הבנק, אויב או חבר? תלוי איך את מתייחסת אליו, אפשר שהוא יהיה חבר נפלא ...