"חייך ישתנו מן הקצה אל הקצה" כתב ושר אריאל הורוביץ, אמנם אני לא רנה זלווגר, אך המשפט הזה נוגע בי ...