"והעדינות הזו שבמתמיר מסוף לסף והעדינות הזו האחרונה בינות הקץ ליקיצה..." ...