אייל גולן ורוסלנה – לא ביחד. מפת הלידה מצביעה על הערצה הדדית וחברות אמיצה, אולם יש כאן שיעורים לא פשוטים: ...