ב ק ר ת    ט מ פ ר ט ו ר ה   ב ח ד ר י    ק ר ו ...