בית הדין הרבני קבע שירון אטיאס הוא סרבן גט והטיל עליו סנקציות חמורות, אך אטיאס מתכחש להגדרה, משתמש בילדיו למאבק ...

מריבות וויכוחים אינם מוסתרים אצלנו, ואנחנו לא תמיד שומרים על הכלל הידוע של ״לא רבים ליד הילדים״, אבל הם רואים ...

פתאום קמה פרסונה בבוקר והרגישה שהיא עם והתחילה ללכת. מה זה ללכת? לרוץ! על המסע מטורף בן ארבעה חודשים משלב ...