''בישראל 2018, כמעט מביך עד כמה לאף אחד לא אכפת איך אנחנו חיות. הגבה היחידה שאולי עוד מורמת היא רק ...