הוא תומך בטיפולי המרה ובסיפוח השטחים ללא זכות בחירה לפלסטינים, מתנגד לשירות קרבי מעורב ורוצה להמשיך את השותפות עם עוצמה ...