על פי דוח ה-OECD, למרות שינויים מבורכים בשטח, אם נמשיך בקצב הנוכחי, נגיע לאיזון מגדרי בהנהלות חברות עסקיות בעולם רק ...