איזה כייף היה אם... היינו מוצאים בתוך הכיסים נגיד שתי עזים קטנות או כבשים או היינו מוצאים בתוך הארנק שני ...