התערוכה 'ואולי היה זה חלומי' במרכז מגיד תל-אביב ...

על קנאה, כעס, והתפייסות בספר 'נוני ונוני-יותר' ...