זו הפעם הראשונה שאני לא צריכה לגשת אל המדף של הדברים הכי מכוערים ...

סגירת מעגל? צדק פואטי? נפלתי מתוך אילוץ ואני קמה מבחירה. תקומה שנובעת ממעוז הנשיות הפגוע ונותנת בראש בדיוק במקום הזה. ...

אט אט התחלפו הגוונים לכחולים של שמיים וים ואופק אינסופי. שעות של שיטוט ושחרור. שחרור לחופשי של רגשות, של הצורך ...