התערוכה 'ואולי היה זה חלומי' במרכז מגיד תל-אביב ...